V ROKU 2018 OTVÁRAME NOVÉ ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

Miesto konania: Office centrum TRNAWER, 4.poschodie, nám. Jozefa Herdu 1, TRNAVA

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS?

 • Ponúkame viacero vysokokvalitných odvetví ktoré prepájame do zmysluplného celku

  • Tradičná čínska medicína kompatibilná s učebnými osnovami univerzity GUANG MING Peking
  • Diagnostika z pulzu, jazyka, akupunktúra, moxovanie, bankovanie, a mnoho iných manuálnych techník
  • Iridológia – diagnostika z očnej dúhovky
  • Naše bylinky a recepty z pohľadu čínskej medicíny – ako jediní v Čechách a na Slovensku!
  • Od prvého dňa prepojenie teórie a praxe
  • Veľa úspešných a spokojných absolventov

  LEKTOR: Pan Jiří Řešátko – dlhoročný lektor a zakladateľ ŠKOLY PŘÍRODNÍ MEDICÍNY Praha
  CENA: 900 eur
  Počet uchádzačov je obmedzený do 30 miest.
  ČÍSLO ÚČTU: FIO banka
  IBAN: SK 52 8330 0000 0022 0047 3063
  VS: Dátum narodenia študenta bez bodiek
  SPRÁVA PRE PRÍJMATEĽA: Vaše meno